The saddest end to a relationship is one where you have to break up with somebody when you’re still in love with them. It sounds bizarre but it happens, because the truth is, as powerful and as thrilling and as wonderful as it may be, love isn’t always enough and to be in love doesn’t … More

”Tất cả chúng ta đều bị tổn thương theo cách này hay cách khác. Nhưng điều tốt nhất nên làm là phải tiếp tục sống như không hề có chuyện gì xảy ra”

Cưới nhau làm gì nếu chỉ yêu để rồi hết yêu?

Yêu một người như thế này hay thương người khác thế kia. Chọn một người thì chấp nhận cả những thứ mình không hài lòng; hay chờ đến lúc có một người toàn diện như thể cả hai từng được Chúa tách ra từ một bản thể. Băn khoăn làm gì khi mà chính mỗi … More Cưới nhau làm gì nếu chỉ yêu để rồi hết yêu?